Wednesday, October 26, 2005

Bukluran para sa Katotohanan - CALABARZON

Pahayag ng Pagkakaisa at Pagtutol sa mga Panunupil na Isinasagawa ng Pamahalaan sa Nagkakaisang Sambayanan

Mula sa iba’t ibang antas ng pamumuhay, paaralan, simbahan, pagawaan, samahan at pamayananan, kami ay nagbuklod sa iisang paninindigan: Dapat nang paalisin sa kanyang nakaw na pusisyon si Gloria Macapagal-Arroyo. Dapat bigyang daan ang mga makabuluhang pagbabago kapalit ng gobyernong puno ng pandaraya, kasinungalingan, katiwalian, karahasan at labis na pagpapahirap sa masa.

Lunod na lunod na sa kahirapan ang mayorya ng mga Pilipino. Bilang mamamayan dito sa Calabarzon, ramdam namin, lalo na sa aming hanay ng maralitang magbubukid at manggagawa, ang malubhang krisis sa kabuhayan na tuluy-tuloy na pinalala ng pangulong ganid sa kapangyarihan.

Kami ay mariing tumututol sa sunud-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, lalo pa sa pagpapatupad ng Expanded Value Added Tax (EVAT). Ang EVAT, kaalinsabay ng talamak na overpricing ng langis, pagtaas ng singil sa tubig, kuryente at iba pa ay pawang para sa kapakinabangan ng mga dambuhalang negosyante. Lahat ng ito ay imoral at hindi makatarungan. Dito sa Calabarzon, ang libu-libong walang trabaho at mabababa ang kita ay lalo’t higit na nalulunod sa kahirapan dahil sa mga patakarang ito.

Kami ay mariing tumututol sa mga nagaganap na karahasan na inihaharap ng pamahalaan sa mga mamamayang mapayapang nagtitipon at naghahangad ng katotohanan at makabuluhang pagbabago sa lipunan. Bilang paggalang sa demokrasya at karapatan ng mamamayan ay dapat ng itigil ang pagpapatupad ng Calibrated Pre-emptive Response, EO 464 at No Permit No Rally Policy. Ganun din ang pakikilahok ng pamahalaan sa “War on Terror” at pagpipilit na maipasa ang Anti-Terrorism Bill. Ang pagpapatupad sa mga nabanggit ay maliwanag na pagtatakip lamang sa mga katiwalian ng pamahalaan. Lahat ng ito ay hindi makatuwiran, marahas at lumalabag sa pantaong karapatan.

Kami ay nakikiisa sa lahat ng mamamayan na aktibong kumikilos upang papanagutin si Arroyo sa kanyang mga kasalanan sa pandaraya sa eleksyon, paglapastangan sa mga karapatang pantao at pagkakait ng makataong pamumuhay.

Bilang kasapi ng Bukluran para sa Katotohanan - Calabarzon, ang aming oras, talino, lakas at rekurso ay taos-puso naming iniaalay para sa pag-oorganisa, pagmumulat at pagpapakilos tungo sa pagkakamit ng tunay na kapayapaan, katarungan at mga pagbabago na tunay na kapaki-pakinabang para sa buong sambayanang Pilipino. Kabilang rito ang pagtupad sa mga kahilingan para sa tunay na reporma sa lupa, makataong pasahod, seguridad sa trabaho, pabahay, edukasyon at iba pang batayang serbisyo; gayundin ang pagkakamit ng katarungan sa mga kaso ng katiwalian na kinasasangkutan ng pangulong mandaraya at mga kasabwat na opisyal.

MAGKAISA PARA SA KATOTOHANAN!
IGIIT ANG KATOTOHANAN!
IPAGTANGGOL ANG KATOTOHANAN!

KAMI ANG BUKLURAN PARA SA KATOTOHANAN NG CALABARZON:
Alab Katipunan ¤ Alyansa ng Mamamayan sa Kabite ¤ ANAKBAYAN ¤ Association of Women in Theology ¤ BACAL-Youth ¤ Bagong Alyansang Makabayan-Southern Tagalog ¤ Barangay and Community Alternative Leader ¤ Bukluran – Youth ¤ Cavite Ecumenical Movement for Justice and Peace ¤ Cavite Greens ¤ Cavite Transport Federation ¤ De La Salle University-Dasmariñas ¤ ESCATON-PCU ¤ GABRIELA-Southern Tagalog ¤ KADAMAY-Southern Tagalog ¤ Kalipunan ng Samahang Magsasaka sa Kabite ¤ KAMAGSASAKA-KA ¤ KASIMBAYAN-UTS Chapter ¤ Kongreso ng Pagkaka-isa ng Maralitang Lungsod ¤ Labor Power Council – Kabite ¤ Lasallian Students for Justice and Peace ¤ Liga ng Manggagawa ¤ Partido ng Manggagawa ¤ Piglas Kabataan ¤ Religious of the Good Shepherd ¤ SANLAKAS ¤ Solidarity of Cavity Workers ¤ STOP GLORIA-Southern Tagalog

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Mixed Windows/Linux Environments: What's an Admin To Do?
From Microsoft Watch: A Belleuve, Wash.-based startup has caught the attention of Ignition Partners, a venture firm with a number of former Microsoft execs on its payroll.
Hey you've got a great blog here, the best I've seen so far, keep up the good job! A few days ago I was surfing the web and came across this cool site on Online loans. It features all sorts of interesting information on Online loans and makes it super easy to apply online. Now I know that people want fast services I recommend they visit Online loans for quick and hassle-free service.

10/26/2005 03:13:00 PM  

Post a Comment

<< Home